Nihat DEMİRKOL, 


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden 1982 yılında mezun olmuştur. Bir süre İdari Yargı’da hakimlik yaptıktan sonra, İber Otel International - Sarıgerme Park’ta Personel Müdürü, Coca - Cola’da Personel Müdürü ve Genel Sekreter, Aba Group International’da İnsan Kaynakları Koordinatörü ve Genel Sekreter olarak görev almıştır. Duru Group’ta İnsan Kaynakları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ünvanıyla PHOENIX - Değişim Yönetimi Projesi’ni yönetmiştir. Son olarak Prometheus’ta Ege Bölge Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda katılımcı ve yönetmen olarak, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda seminer ve toplantıya katılmış, konferanslar vermiştir. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazıları yazan DEMİRKOL, ayrıca alanında TV programları hazırlamakta ve sunmaktadır. Şirketlere İnsan Kaynakları, proje ve eğitim danışmanlığı hizmeti vermektedir.

 İ. Sayhan ONAT, 


Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümünden 1971 yılında mezun olmuş, ardından Ankara İşletme Yönetimi Enstitüsü’nde MBA derecesi almıştır. Çalışma hayatına PEVA A.Ş.’de başlamış, Maktaş Makarnacılık A.Ş. - PİYALE’de Satış Müdür Yardımcılığı, TEKFEN Holding - Tekfen Dış Ticaret A.Ş.’de Ege Bölge Müdür Yardımcısı ve sonra Ege Bölge Temsilciliği görevlerinde bulunmuştur. Son olarak, ISTAŞ İzmir Isıl İşlem A.Ş. ve Grup şirketlerinde, Mali İşler Koordinatörü, Finansman Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı ünvanıyla görev yapmıştır. ONAT, şirketlere özellikle KOBİ Odaklı Stratejik Planlama, özkaynak türü tespiti ile, yatırım ve işletme sermayesi temin ve kullanımına yönelik portföy yönetimi konularında proje ve eğitim danışmanlığı hizmeti vermektedir.


Pınar ÖZEN, 


Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi,‘Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden 1992 yılında mezun olmuştur.Yaşar Holding bünyesinde,‘Halkla İlişkiler Departmanı’ ile ‘Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’ nda görev aldıktan sonra, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde Uluslararası İşletmecilik İhtisası yapmıştır. İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda katılımcı ve yönetmen olarak, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli seminer ve toplantılara katılmıştır. Son olarak Prometheus‘ta ‘Bölüm Yönetmeni’ olarak görev yapan ÖZEN, şirketlere , yeterliliğe dayalı eleman seçme ve yerleştirme, proje ve eğitim danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Gamze ÇANKAYA, 


Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden 1996 yılında mezun olmuştur. Bir süre, TEBA Şirketler Grubu’na bağlı ENTE Endüstri ve Tesisat A.Ş.’de Eğitim Birim Sorumlusu olarak görev yapmış, buradaki çalışması esnasında Kalite Güvence Sisteminin geliştirilmesi ve revizyonu ile ilgili çalışmalara aktif olarak katılmış ve ‘Kalite Güvence Sistemleri ve ISO 9000’ konulu eğitim ve konferanslar vermiştir. İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi konusunda katılımcı ve yönetmen olarak, çeşitli seminer ve toplantılara katılmıştır. Son olarak Prometheus’da Bölüm Asistanı olarak görev yapan ÇANKAYA, şirketlere, başta ‘Kalite Güvence Sistemleri ve ISO 9000’ konulu eğitimler olmak üzere proje ve eğitim danışmanlığı hizmeti vermektedir.
 

Banu SÜSLÜER,

Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ‘İşletme Bölümü’nden 1999 yılında mezun olmuştur. İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi konusunda katılımcı ve yönetmen olarak, çeşitli seminer ve toplantılara katılmıştır. Prometheus’da Bölüm Asistanı olarak görev yapan SÜSLÜER, şirketlere, yeterliliğe dayalı eleman seçme ve yerleştirme, proje ve eğitim danışmanlığı hizmeti vermektedir. 
 

Ali Rıza AVCAN,


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümünden 1976 yılında mezun olmuştur. Aynı Fakültenin Sosyal Siyaset ve İş Hukuku Bilim Dalında lisansüstü eğitim yapmış, Kentleşme ve Çevre Sorunları Bilim Dalında doktora programına devam etmiştir. 1977-1991 döneminde sırasıyla Yerel Yönetimler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nda denetmen olarak çalışmış, 1991-1999 döneminde ise kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yerel yönetimlere danışmanlık hizmetleri veren Bilgi Danışmanlık, Yerel Gündem, Kent Bilgi ve Prometheus’ta Genel Müdür, Genel Koordinatör ve Bölge Yönetmeni gibi ünvanlarla görev almıştır. Bilgi sistemleri, iletişim ve eğitim hizmetleri konusunda birçok projeyi yöneten Ali Rıza AVCAN, halen yerel yönetimlere, şirketlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik tanıtım, halkla ilişkiler ve eğitim danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Günay TÜZÜN,


1973 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuş , Coca - Cola’da Muhasebe Şefi olarak başladığı çalışma hayatını, 1977 - 1987 yılları arasında Serbest Mali Müşavir olarak sürdürmüştür. 1987 - 1995 yıllarında TATİŞ Holding’de Muhasebe ve Mali İşler Müdürü ünvanıyla görev almış; buradan emekli olmuştur. 1996’da Japon Hükümetince finanse edilen ve Dünya Bankası denetiminde, İGEME ile Alman LUSO CONSULTANT tarafından uygulamaya alınan Tarımsal Sanayi Danışmanlık Programını bitirmiş ve Maliyet Muhasebesi Uzmanı ünvanını almıştır. Halen, Serbest Mali Müşavir olarak çalışan TÜZÜN, firmalara mali danışmanlık, yönetim ve proje danışmanlığı hizmeti vermektedir.

A. Kadir HALKMAN,


Kadir HALKMAN, 1976 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda ve Fermantasyon Teknolojisi Bölümü’nden mezun olmuştur. 1977- 1979 tarihleri arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Meyve Sebze İhracatını Geliştirme Projeleri Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. 1983 yılında doktora çalışmasını tamamladı. 1988 - 1989 yılları arasında Tarımsal Mikrobiyoloji Araştırma Ünitesine başkanlık yaptı. Halen, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. HALKMAN, firmalara Gıda ve Hijyen Eğitimleri ile proje ve yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir. 

 

[Ana sayfa]  [Eğitim]   [Danışmanlık]  [İletişim ve Araştırma]  [Nd'yi tanıyanlar]  [Eleman Seçimi]  [Not Defteri] 

VALİ KAZIM DİRİK CADDESİ NO: 13 KAT:7 ATABAY İŞMERKEZİ 35210  ALSANCAK / İZMİR

Telefon : 0 232 445 03 03   Fax: 0 232 445 03 05